Kekhasan Rumah Tradisi Tolaki – Suku Tolaki sebagai salah satunya suku yang besar dan dikenali di kawasan Sulawesi Tenggara. Suku ini mempunyai rumah tradisi tradisionil yang telah temurun yang dijaga, […]